Iver Jåks

Født 1932 i Karasjok

Separatutstillinger, et utvalg:

 • 1967 – Tromsø Museum
 • 1976 – De Samiske Samlinger, Karasjok
 • 1977 – Vandreutstilling i USA
 • 1978 – Norrbottens Museum, Sverige, Galleri 71, Tromsø
 • Kirkenes Kunstforening
 • 1981 – Galleri Dobloug, Oslo
 • 1982 – Atelier Lofoten, Svolvær
 • 1989 – Arctic Galleri, Tromsø,
 • Festspillene i Nord-Norge, Harstad
 • 1991 – Nuuk, Grønland, Samisk Kunstnersenter, Karasjok
 • 1993 – Galleri Dobloug
 • 1996 – Stavanger kunstforening
 • 1997 – Galleri Dobloug, Samisk Kunstnersenter, Karasjok
 • 1998-99 – retrospektiv i Museet for samtidskunst, Oslo og deretter vandreutstilling til Tromsø Kunstforening,
 • Varanger Samiske Museum, Trondheim Kunstmuseum og Ajtte Svenske Fjäll och
 • Samemuseum i regi av Riksutstillinger.
 • 2001-02 – Tromsø Museum, Universitetsmuseet, Tromsø
 • 2002 – Nordnorsk Kunstmuseum (retrospektiv),
 • Galleri Dobloug, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Innkjøp:

 • Museet for samtidskunst,Oslo
 • Nasjonalgalleriet
 • Oslo Kommunes Kunstsamlinger
 • Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø
 • Lillehammer Kunstmuseum
 • Norsk Folkemuseum
 • Nordiskt Konstcentrum
 • Norsk Kulturråd
 • Det norske Storting
 • Universitetet i Tromsø
 • Rikshospitalet,Oslo

Priser, et utvalg:

 • 1970 – Nordkalottens kulturpris, Piteå
 • 1977 – Norske Samers Riksforbunds ærespris
 • 1988 – Nordisk Sameråds ærespris
 • 1992 – Norsk Kulturråds ærespris
 • 2002 – Ridder av 1.klasse av Sanct Olavs Orden

Litteratur om Jåks, et utvalg:

 • Veiviseren 2002, Ravnetrykk, Universitetet i Tromsø, bok om
 • Iver Jåks til hans 70-årsdag med 22 bidrag om kunstneren.
 • Iver Jåks-retrospektiv, Riksutstillinger 1998, katalog
 • Iver Jåks-mytisk stillhet, tekst Helge Torvund, katalog 1997
 • Iver Jåks.Hjemkomst, tekst Holger Koefoed, katalog 1993

Programmer i NRK, et utvalg:

Iver Jåks har deltatt i 33 innslag som finnes i NRK-arkivene.
Disse fordeler seg med 27 innslag i fjernsynet, 3 innslag i radio og 4 innslag i sameradio. Alle innslagene i.f.m. hans 70-årsdag er ikke regnet med.

 • 1974 – Norsk kunstner-grafikeren Iver Jåks, NRK-TV
 • 1981 – Da jeg var liten, NRK barne-TV
 • 1981 – Karasjok før og nå, NRK barne-TV
 • 1983 – Kunst mot pornografi. Kunstnere om erotiske bilder.
 • Ved Holger Koefoed, NRK radio
 • 1993 – Iver Jåks – samelandets visuelle trollmann og kultur-
 • filosof. Ved Reidar Hirsti, NRK radio
 • 1997 – Iver Jåks stiller ut, NRK fjernsynet
 • 1999 – Portrett av Iver Jåks, NRK sameradio
 • 2001 – Der kvinnen er gud – Iver Jåks, NRK fjernsynet