BJØRN CARLSEN 70 ÅR

5. SEPTEMBER - 27. SEPTEMBER 2015